اثر جدی

اثر جدی حاصل مرارت های مداوم است نه قلم زدن های تفننی.

۰ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

ترس، یک مانع جدی

کسی که از قدم برداشتن می ترسد چگونه می تواند بدود؟

۰ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

ترس و موفقیت

اگر دست و پایت در غل و زنجیر ترس از شکست است، انتظار موفقیت نداشته باش.

۰ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

روان شدنِ روان!

خودکار را می چرخانم، وجودم روان می شود روی برگه.

۰ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

عشق و سوگ

عشق میانه روز است. زمانی بین طلوع و غروب. فقط مسئله این است که ما یادمان می رود، که هر طلوعی یک غروبی دارد. غروبی به غم انگیزیِ مرگ. برای همین است که سوگ از پا می اندازتمان.

۰ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

چند جمله با کاغذ...

  1. رسالت کاغذ به دوش کشیدن نوشته هاست.
  2. کاغذ ها پر می شوند و تو خالی.

  3. کاغذ سنگ صبور است.

  4. کاغذ پشت کاغذ سیاه می کنم. هیچ کاغذی سبز نمی شود.

۰ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

تردید و تصمیم

  1. تا تصمیمی قاطع نگیری تردید همچنان جولان می دهد.
  2. وقتی تردید جولان می دهد زمان دود می شود.
۰ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

خلّاق

برای خلاق بودن باید شجاع بود.

۰ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

به از دست رفته ها فکر نکن

تمرکز بر چیزهایی که از دست داده ای فقط اوضاع را بیشتر برایت بغرنج می کند. به چیز هایی فکر کن که می توانی بدست بیاوری. روی چیز هایی تمرکز کن که می تواند اوضاع را بهتر کند.

۰ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

خلق اثر خوب

برای خلق اثر خوب باید شیره جانت را بکشی بیرون.

۰ نظر ۰ موافق ۰ مخالف
صفحه ای برای سخنان کوتاه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان