متن بی‌عیب و نقص

یک‌جایی مجبوری می‌شوی دست از کمال‌گرایی برداری و بالاخره کار را تمام کنی. ویرایش برای رسیدن به یک متن بی‌عیب و نقص هیچ وقت تمام نمی‌شود.

۴ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

کنار بکش، نفس بکش

وقتی درمانده می‌شوی میان رفتن و نرفتن، میان انجام دادن و ندادن، میان جا زدن و ادامه دادن، به‌نظرم بهترین کار کناره گرفتن است. هرچند اگر در یک ساختمان آتش گرفته یا قطار بمب‌گذاری شده یا کشتی درحال غرق شدن باشید، این قائده دیگر صدق نمی‌کند!

۱ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

دانه به دانه

هر زمان که ذهنت میان وزوز مگس‌های کارهای ناتمام زنده به‌گور شد! یک برگه بردار و همه را لیست کن. هرکاری که باید انجام بدهی یا هرچیزی که ذهنت را مشغول کرده. بعد یکی را انتخاب کن. همانی که احساس می‌کنی مهم‌تر است و هرچه زودتر باید کلکش را بکنی. حالا لیست را بگذار کنار و سعی کن تمام ذهنت را فقط روی همان یک کار بگذاری. یکی‌یکی پیش رفتن شاید طول بکشد ولی چندتا چندتا پیش بردن به جای درست و خوبی نمی‌رسد.

۰ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

آزادنویسی روزانه

آزادنویسی روزانه برای نویسنده، مثل تمرینات روزانه است برای ورزشکار . هر دو ما باید گرم بمانیم. ذهن و قلم من، ذهن و تن او.

۰ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

چرک نوشتن

چرک نوشتن، یعنی خالی کردن ذهن از هجوم افکار.

۱ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

چرک نوشتن خوب است

چرک نوشتن بیهوده نوشتن نیست. چرک نوشتن تلاش برای تلمبه زدن و خارج کردن ذهنیات درهم و برهم است.

۱ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

گاهی باید رها کرد

به‌سرانجام رساندن کارها خوب است. اما نیاز است که رها کردن در زمان درست را هم بیاموزیم.

۱ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

استمرار

گاهی استمرار مهم‌تر از اطمینان است. 

۰ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

ساز مخالف

هرچقدر هم که ساز مخالف زدند، تو به ساز خودت برقص!

۰ نظر ۰ موافق ۰ مخالف

قدری نفس بکش

در طول روز زمان کوتاهی را بگذار برای نفس کشیدن و آرام گرفتن. به‌دور از هر هیاهویی.

۰ نظر ۰ موافق ۰ مخالف
صفحه ای برای سخنان کوتاه
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان